۱۳۹۰/۵/۲۴

شرط جدید کاندیداتوری مجلس : ادای سوگند به خدایی بودن سید علی گدای چپ دست

تمثال الله خامنه ای بدون گریم (باور کنید سید علی سبیلش را که بر اثر دود  پیپ و چپق زرد شده  رنگ می کند  )
 
ایت الله مفعول شیخ ممد یزدی در راستای  چیدن بادمجان دور عمامه خـــ.ر  فرمودند :
 « متاسفانه  در تجدید نظر قانون اساسی در سال 1368  اهمال و سهل انگاری کردیم و اصل خدایی بودن ولی فقیه و (الله خامنه ای) را فراموش کردیم . الان هم زیاد دیر نیست با توجه به جریانات فتنه در سال 88 که  نامزدهای ریاست جمهوری منحرف و فتنه گر از آب درامدند لذا شرط جدیدی برای نامزدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته ایم .  شورای نگهبان قانون اساسی  از این پس موظف است در اخرین مرحله تایید صلاحیت نامزدها برای همه انتخابات از قبیل شهر و روستا و مجلس و ریاست جمهوری و صنفی و اتحادیه ها  , کاندیداها را  به صف کرده و با قسم به رساله  ( الله  خامنه ای ) بر خدایی بودن ( الله خامنه ای  ) بر زبان صادر کنند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند . »
 
متن سوگند جدید در خدایی بودن ( الله خامنه ای ) ابتدا دست راست را بروی رساله اللله خامنه ای قرارداده و با صدای رسا می گویید :
 « همانا من کمترین  کلب  ( سگ ) درگاه الله خامنه ای  به الله مدینه قسم می خورم که الله خامنه ای خداست  و  همان الله مدینه است که بعد از 1400 سال  در جلد امام سید علی خامنه ای حلول کرده است برای رستگاری بشریت بروی زمین امده است و قرار است امام زمان در اخر زمان به کمک الله خامنه ای شتافته و بشریت را از امریکا و اسراییل و اروپای جهان خوار نجات دهند . مرگ بر ضد الله خامنه ای - مرگ بر امریکا - مرگ بر اسراییل  - مرگ بر منافقین _ مرگ بر کمونیسم _ مرگ بر سوسیالیسم _ مرگ بر لیبرالیسم _ مرگ بر دمکرات _ مرگ بر  کافرین  »

طنز / پرشیا رویال