۱۳۹۰/۵/۲۳

ملاحسین شریعتمداری خیلی گاگول تشریف داری !


چند روز پیش مطلب طنزی از مصاحبه خیالی ملاحسین شریعتمداری گماشته امنیتی سید علی علیل در روزنامه کیهان با چند جوان انگلیسی نوشتم که خواهان براندازی نظام پادشاهی در انگلیس هستند و خواستار اخراج ملکه انگلیس و حضور نیروی های نجات بخش بسیج ولایتمدار اخوندی در لندن هستند . ولی در کمال تعجب امروز  حسین شریعتمداری در مطلبی مشابه از قول جوانان انگلیس نوشته است : « تا اخر ایستاده ایم  سلطنت نمی خواهیم »
 
در ادامه هم ملا حسین بازجو  واکنش چند جوان خیالی  در ضدیت با ملکه انگلیس را در روزی نامه کیهان اشغال شده نوشته است


ملاحسین تو دیگه چقدر گاگول هستی  . یعنی تا این حد خر تشریف داری که این مزخرفات  در تیتر اصلی روزنامه در صفحه اول قرار می دهی و گزارش ویژه چند صفحه ای منتشر می کنی .  روزنامه کیهان شده فوکاهی و طنز و سرگرمی  نظیر مجله گل اقای مرحوم . حماقت در  عصر آگاهی یعنی همین که ملاحسین اینجوری سوتی بده .